Untitled Document
img
ประเภททั่วไป
สิ่งที่จะได้รับ:

1. เสื้อวิ่ง
2. E-BIB
3. ใบประกาศ (ดาวน์โหลดได้ทางหน้าเว็บไซต์ เมื่อสิ้นสุดโครงการ)

400 บาท/คน สมัคร
img
ประเภท VIP
สิ่งที่จะได้รับ:

1. เสื้อวิ่ง
2. E-BIB
3. ใบประกาศ (ดาวน์โหลดได้ทางหน้าเว็บไซต์ เมื่อสิ้นสุดโครงการ)
4. ใบลดหย่อนภาษี 600 บาท หากท่านต้องการ จัดส่งพร้อมกับเสื้อวิ่ง

1,000 บาท/คน สมัคร

ผู้สนับสนุน

รายได้มอบให้มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า