ทีมมูลนิธิตะวันฉายฯ และศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มอบรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยในแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 23-26 เมษายน 2566 มูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมกับศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมแพทย์ ทีมพยาบาล ทีมสหวิทยาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เดินทางมาจากพื้นที่ แขวงบุริคำชัย แขวงคำม่วน และแขวงสุวรรณเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 32 ราย ณ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มอบรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ในแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.facebook.com/khammuon.khammuomtv/videos/3560472060840461