ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043363502
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
E-mail: cleft@kku.ac.th

Contact us:
Research Center of Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities, Khon Kaen University in association with Tawanchai Project
Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 123 Moo 16 Mittraphap Road, Nai Mueang sub-district, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Thailand, 40002
Tel: +66 43363502
Office Hour: Monday – Friday 08.30-16.30 (except on public holidays)
E-mail: cleft@kku.ac.th