วิสัยทัศน์

ศูนย์การวิจัย/ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ชั้นนำแห่งภาคภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (1 ใน 10 แห่งเอเชียด้านการดูแล และ 1 ใน 15 เอเชียแปซิฟิกด้านวิจัย)