ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
2559-Workshop Comprehensive Yangon UDMY by Siripong_๑๗๐๓๐๗_0020_0
2555-งานแสดงนวัตกรรม DSC_0013
2562-ประชุมวิชาการนานาชาติ APCC IMG_4502

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย
ให้บริการแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ส่งเสริมการทำวิจัยและสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น สภาวะทางสังคม และนโยบายด้านสุขภาพ

Research Center of Cleft Lip-Cleft Palate and Craniofacial Deformities, Khon Kaen University in association with Tawanchai Project
We provide holistic service for patients with cleft lip and palate and craniofacial anomalies by birth. We promote and support studies and researches that are appropriately relevant with local culture, social situation, and health policy.