ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
2559-Workshop Comprehensive Yangon UDMY by Siripong_๑๗๐๓๐๗_0020_0
2555-งานแสดงนวัตกรรม DSC_0013
2562-ประชุมวิชาการนานาชาติ APCC IMG_4502

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย มีบทบาทในการประเมินและให้คำแนะนำการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัวทั้งด้านภาวะสุขภาพและการดูแลและแนวทางการสื่อสารในการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Research Center of Cleft Lip-Cleft Palate and Craniofacial Deformities, Khon Kaen University in association with Tawanchai Project has a role in evaluating and giving advices regarding the treatment of cleft lip and palate patients as well as giving consultation to patients and their family in terms of health condition and providing guidelines for information to relevant agencies and departments.