ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
2559-Workshop Comprehensive Yangon UDMY by Siripong_๑๗๐๓๐๗_0020_0
2555-งานแสดงนวัตกรรม DSC_0013
2562-ประชุมวิชาการนานาชาติ APCC IMG_4502

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย มีบทบาทในการประเมินและให้คำแนะนำการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัวทั้งด้านภาวะสุขภาพและการดูแลและแนวทางการสื่อสารในการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง