ผลงานวิจัยทั้งหมด

2024-Evaluation of nasolabial esthetics in 8- to 12-year-old patients with cleft lip and palate by healthcare professionals in Northeast Thailand
Suteera Pradubwong, Yupin Paggasang, Poonsak Pisek, Kengkart Winaikosol, Kamonwan Jenwitheesuk, Bowornsilp Chowchuen
วิจัยพยาบาล | Nursing Research
2024-Speech Task Force and Quality of Life after Surgery in Children with Cleft Lip and Palate: Limitation of Professionals
Benjamas Prathanee, Panida Thanawirattananit, Phrutthinun Surit, Ratchanee Mitkitti
วิจัยโสต ศอ นาสิกและแก้ไขการพูด | Otolaryngology and Speech Correction Research
2024-Speech services by speech volunteers for children with cleft lip and palate in professional lacking area: Pilot study
Benjamas Prathanee, Ampika Rattanapitak, Tanyaratch Sampanthawong, Kalyanee Makarabhirom
วิจัยโสต ศอ นาสิกและแก้ไขการพูด | Otolaryngology and Speech Correction Research
2024-Maternal Metabolic Status and Orofacial Cleft Risk: A Case-Control Study in Thailand
Araya Pisek, Christy M. McKinney, Benja Muktabhant, Waranuch Pitiphat
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2024-Surgical Outcomes of Patients with Cleft Lips and Palate: A 10-Year Experience from the Northeastern Thailand
Palakorn Surakunprapha, Suteera Pradubwong, Kamonwan Jenwiteesuk,Poonsak Pisek, Pattama Punyavong, Kengkart Winaikosol, Sutin Jiraporntham,Bowornsilp Chowchuen
วิจัยพยาบาล | Nursing Research
2023-The Effect of Presurgical Nasoalveolar Molding on Oronasal Fistula Following Primary Palatoplasty
Singto Siriwiroj,Poonsak Pisek,Pattama Punyavong,Kamonwan Jenwitheesuk,Palakorn Surakunprapha,Kengkart Winaikosol
วิจัยศัลยศาสตร์ | Surgical Research
2023-Myanmar Articulation, Resonation, Nasal Emission, and Nasal Turbulence Test: A Preliminary Study
Kalyanee Makarabhirom, Benjamas Prathanee, Ampika Rattanapitak
วิจัยโสต ศอ นาสิกและแก้ไขการพูด | Otolaryngology and Speech Correction Research
2023-Analysis of Patients with Cleft Lip and Cleft Palate Research at Tawanchai Center, Khon Kaen University: A National Comparative Study
Chinorose Piyakulmala, Suteera Pradubwong, Poonsak Pisek, Palakorn Surakunprapha
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์) | Other Researches (Pediatrics, Obstetrics, Radiology, Social Works)
2023-Outcomes of the Quality of Life-Promoting Activities of Adolescents with Cleft Lip and Palate in Khon Kaen Province
Yupin Paggasung, Suteera Pradubwong, Chinorose Piyakulmala, Patcharida Choosuk, Nannalin Mungmanitmongkhol, Patchanok Chowchuen, Titinan Suphankhum, Nattarika Kongtong, Bowornsilp Chowchuen
วิจัยพยาบาล | Nursing Research
2023-Satisfaction and Nasolabial Appearance of Patients with Cleft Lip and Cleft Palate Aged 16-20 Years ความพึงพอใจและภาพลักษณ์ใบหน้าของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ช่วงอายุ 16-20 ปี
Suteera Pradubwong, Palakorn Surakunprapha, Kamonwan Jenwitheesuk, Poonsak Pisek, Bowornsilp Chowchuen
วิจัยพยาบาล | Nursing Research
2022-The Prevalence of Cleft Lip and Palate and Their Effect on Growth and Development: A Narrative Review
Nattharin Wongsirichat, Basel Mahardawi, Montien Manosudprasit, Aggasit Manosudprasit, Natthamet Wongsirichat
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2022-Evaluating the Cost-Effectiveness of Plastic Surgery Based on the Satisfaction with Quality of Life and Nasolabial Appearance in Thai Preteens with Cleft Lip and Palate
Palakorn Surakunprapha, Suteera Pradubwong, Kamonwan Jenwitheesuk, Poonsak Pisek, Bowornsilp Chowchuen
วิจัยพยาบาล | Nursing Research
2022-Problems with Access to Services for Orofacial Clefts Patients ปัญหาการเข้ารับบริการของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่
Yupin Paggasang, Suteera Pradubwong, Chinorose Piyakulmala, Araya Pisek
วิจัยพยาบาล | Nursing Research
2022-Outcomes of Tawanchai Cleft Center’s Financial Management among the Care of Patients with Cleft Lip and Cleft Palate annual 2017-2020 ผลลัพธ์การบริหารจัดการด้านการเงินศูนย์ตะวันฉายในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ประจำปี พ.ศ. 2560-2563
Nannalin Mungmanitmongkhol, Yupin Paggasang, Chinorose Piyakulmala, Pacharida Choosuk, Poonsak Pisek, Palakorn Surakunprapha, Bowornsilp Chowchuen, Suteera Pradubwong
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์) | Other Researches (Pediatrics, Obstetrics, Radiology, Social Works)
2021-Outcomes of Care for Infants with Cleft Lip and Palate in the Intermediate Care and Special Care Nursery at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University
Patcharakorn Onthong, Suteera Pradubwong, Junya Jirapradittha
วิจัยพยาบาล | Nursing Research
2021-Effectiveness of the Nasal Creator Device after Cheiloplasty in Patients with Cleft Lip and Palate as Measured by 3D Stereophotogrammetry
Sulawan Waewsanga, Poonsak Pisek, Palakorn Surakunprapha, Surasith Piyasin, Araya Pisek
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2021-Breastfeeding Promotion and Nursing Care for Infants with Cleft Palate and/or Cleft Lip in Northeastern Craniofacial Center, Thailand
Suntaree Namchaitaharn, Naphatchamon Pimpiwan, Suchaorn Saengnipanthkul
วิจัยพยาบาล | Nursing Research
2021-Cleft Size and Success of Secondary Alveolar Bone Grafting-A Systematic Review
Woranuch Chetpakdeechit, Poonsak Pisek, Waranuch Pitiphat, Siwanon Rattanakanokchai
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2021-The Nasoalveolar Molding Cleft Protocol: Long-Term Treatment Outcomes from Birth to Facial Maturity
Lauren M Yarholar, Chen Shen, Buddhathida Wangsrimongkol, Court B Cutting, Barry H Grayson, David A Staffenberg, Pradip R Shetye, Roberto L Flores
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2022-Buccal Fat Pad: Adjunctive Procedure for Lateral Defect Coverage following Primary Palatoplasty
Chantaramon Thanapaisal, Pattama Punyavong, Kamonwan Jenwitheesuk, Palakorn Surakunprapha, Kengkart Winaikosol
วิจัยศัลยศาสตร์ | Surgical Research
1 2 3 13