ผลงานวิจัยทั้งหมด

2021-Outcomes of Care for Infants with Cleft Lip and Palate in the Intermediate Care and Special Care Nursery at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University
Patcharakorn Onthong, Suteera Pradubwong, Junya Jirapradittha
วิจัยพยาบาล | Nursing Research
2021-Effectiveness of the Nasal Creator Device after Cheiloplasty in Patients with Cleft Lip and Palate as Measured by 3D Stereophotogrammetry
Sulawan Waewsanga, Poonsak Pisek, Palakorn Surakunprapha, Surasith Piyasin, Araya Pisek
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2021-Breastfeeding Promotion and Nursing Care for Infants with Cleft Palate and/or Cleft Lip in Northeastern Craniofacial Center, Thailand
Suntaree Namchaitaharn, Naphatchamon Pimpiwan, Suchaorn Saengnipanthkul
วิจัยพยาบาล | Nursing Research
2021-Cleft Size and Success of Secondary Alveolar Bone Grafting-A Systematic Review
Woranuch Chetpakdeechit, Poonsak Pisek, Waranuch Pitiphat, Siwanon Rattanakanokchai
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2021-The Nasoalveolar Molding Cleft Protocol: Long-Term Treatment Outcomes from Birth to Facial Maturity
Lauren M Yarholar, Chen Shen, Buddhathida Wangsrimongkol, Court B Cutting, Barry H Grayson, David A Staffenberg, Pradip R Shetye, Roberto L Flores
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2022-Buccal Fat Pad: Adjunctive Procedure for Lateral Defect Coverage following Primary Palatoplasty
Chantaramon Thanapaisal, Pattama Punyavong, Kamonwan Jenwitheesuk, Palakorn Surakunprapha, Kengkart Winaikosol
วิจัยศัลยศาสตร์ | Surgical Research
2021-The Quality of Life of Cleft Lip-Cleft Palate Patients Following Alveolar Cleft Bone Grafting
Pakawan Nualsiri, Wipada Boonprakom, Apakorn Worahan, Saowaluck Limmonthol, Araya Pisek, Supaporn Kongsomboon
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2021-Treatment Outcomes of Quality of life and Nasolabial Appearance in Patients with Cleft Lip and Palate of 10-Year-Old Group ผลลัพธ์การรักษาด้านคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มช่วงอายุ 10 ปี
Palakorn Surakunprapha, Yupin Paggasang, Kamonwan Jenwitheesuk, Poonsak Pisek, Bowornsilp Chowchuen , Suteera Pradubwong
วิจัยพยาบาล | Nursing Research
2021-Risk Factors of Fistula Following Primary Palatoplasty
Kaweesak Saothonglang, Pattama Punyavong, Kengkart Winaikosol, Kamonwan Jenwitheesuk, Palakorn Surakunprapha
วิจัยศัลยศาสตร์ | Surgical Research
2021-Effectiveness of the Nasal Creator Device after Cheiloplasty in Patients with Cleft Lip and Palate as Measured by 3D Stereophotogrammetry
Sulawan Waewsanga, Poonsak Pisek, Palakorn Surakunprapha, Surasith Piyasin, Araya Pisek
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2021-In vitro resorbability and granular characteristics of 3D-printed hydroxyapatite granules versus allograft, xenograft, and alloplast for alveolar cleft surgery applications
Kongkrit Taecha-Apaikun, Poonsak Pisek, Jintamai Suwanprateeb, Faungchat Thammarakcharoen, Uthaiwan Arayatrakoollikit, Thidarat Angwarawong, Supaporn Kongsomboon, Araya Pisek
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2021-Skeletal and Dental Stability Following Different Magnitude of LeFort I Advancement in Patients with Cleft Lip and Palate”: Stability of LeFort I in Patients with Orofacial Clefts
Buddhathida Wangsrimongkol, Roberto L Flores, David A Staffenberg, Eduardo D Rodriguez, Pradip R Shetye
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2021-Skeletal and Dental Correction and Stability Following LeFort I Advancement in Patients with Cleft Lip and Palate With Mild, Moderate, and Severe Maxillary Hypoplasia
Buddhathida Wangsrimongkol, Roberto L Flores, David A Staffenberg, Eduardo D Rodriguez, Pradip R Shetye
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2021-The Nasoalveolar Molding Cleft Protocol: Long-Term Treatment Outcomes from Birth to Facial Maturity
Lauren M Yarholar, Chen Shen, Buddhathida Wangsrimongkol, Court B Cutting, Barry H Grayson, David A Staffenberg, Pradip R Shetye, Roberto L Flores
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก | Orthodontics and Pediatric Dentistry Research
2020-Estimated Charge Cost For Cleft Lip And Cleft Palate Treatment : A Study Of In-Patients in Dental Hospital, Faculty Of Dentistry, Khon Kean University ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Chuleeporn Supunya, Neunghathai Aphiphatkan, Pattaramon Rattanapan.
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์) | Other Researches (Pediatrics, Obstetrics, Radiology, Social Works)
2019-Correlation between Parental migration and Outcomes of Surgery in a Child with a Cleft lip and Cleft palate
Sutummalit M, Luvira V, Pradubwong S, Luvira V, Chowchuen B
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์) | Other Researches (Pediatrics, Obstetrics, Radiology, Social Works)
2019-Treatment Outcome of 4- 7 Years-Old Patients with Cleft Lip and Cleft Palate in Tawanchai Center, Srinagarind Hospital: Trend of Treatment
Chantachume V, Songsung C, Pradubwong S, Chowchuen B
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์) | Other Researches (Pediatrics, Obstetrics, Radiology, Social Works)
2019-Improving Social and Life Skills in Children with Cleft Lip and Palate
Chonprai C, Rod-ong D, Maneeganondh S, Jaruensook W, Theeyoung A, Patjanasoontorn N
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์) | Other Researches (Pediatrics, Obstetrics, Radiology, Social Works)
2019-Family Care Patterns of Children with Cleft Lip/Palate in Northeast Thailand: A Qualitative Study
Luvira V, Sutummalit M, Pradubwong S, Luvira V, Chowchuen B
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์) | Other Researches (Pediatrics, Obstetrics, Radiology, Social Works)
2019-Treatment Outcome of 4- 7 Years-Old Patients with Cleft Lip and Cleft Palate in Tawanchai Center, Srinagarind Hospital: Charge cost
Lekbunyasin O, Chantachume V, Pradubwong S, Chowchuen B
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์) | Other Researches (Pediatrics, Obstetrics, Radiology, Social Works)
1 2 3 12