ผลงานวิจัยทั้งหมด

2021-Treatment Outcomes of Quality of life and Nasolabial Appearance in Patients with Cleft Lip and Palate of 10-Year-Old Group ผลลัพธ์การรักษาด้านคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มช่วงอายุ 10 ปี
Palakorn Surakunprapha, Yupin Paggasang, Kamonwan Jenwitheesuk, Poonsak Pisek, Bowornsilp Chowchuen , Suteera Pradubwong
วิจัยพยาบาล
2021-Risk Factors of Fistula Following Primary Palatoplasty
Kaweesak Saothonglang, Pattama Punyavong, Kengkart Winaikosol, Kamonwan Jenwitheesuk, Palakorn Surakunprapha
วิจัยศัลยศาสตร์
2021-Effectiveness of the Nasal Creator Device after Cheiloplasty in Patients with Cleft Lip and Palate as Measured by 3D Stereophotogrammetry
Sulawan Waewsanga, Poonsak Pisek, Palakorn Surakunprapha, Surasith Piyasin, Araya Pisek
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก
2021-In vitro resorbability and granular characteristics of 3D-printed hydroxyapatite granules versus allograft, xenograft, and alloplast for alveolar cleft surgery applications
Kongkrit Taecha-Apaikun, Poonsak Pisek, Jintamai Suwanprateeb, Faungchat Thammarakcharoen, Uthaiwan Arayatrakoollikit, Thidarat Angwarawong, Supaporn Kongsomboon, Araya Pisek
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก
2021-Skeletal and Dental Stability Following Different Magnitude of LeFort I Advancement in Patients with Cleft Lip and Palate”: Stability of LeFort I in Patients with Orofacial Clefts
Buddhathida Wangsrimongkol, Roberto L Flores, David A Staffenberg, Eduardo D Rodriguez, Pradip R Shetye
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก
2021-Skeletal and Dental Correction and Stability Following LeFort I Advancement in Patients with Cleft Lip and Palate With Mild, Moderate, and Severe Maxillary Hypoplasia
Buddhathida Wangsrimongkol, Roberto L Flores, David A Staffenberg, Eduardo D Rodriguez, Pradip R Shetye
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก
2021-The Nasoalveolar Molding Cleft Protocol: Long-Term Treatment Outcomes from Birth to Facial Maturity
Lauren M Yarholar, Chen Shen, Buddhathida Wangsrimongkol, Court B Cutting, Barry H Grayson, David A Staffenberg, Pradip R Shetye, Roberto L Flores
วิจัยทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก
2020-Estimated Charge Cost For Cleft Lip And Cleft Palate Treatment : A Study Of In-Patients in Dental Hospital, Faculty Of Dentistry, Khon Kean University ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Chuleeporn Supunya, Neunghathai Aphiphatkan, Pattaramon Rattanapan.
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2019-Correlation between Parental migration and Outcomes of Surgery in a Child with a Cleft lip and Cleft palate
Sutummalit M, Luvira V, Pradubwong S, Luvira V, Chowchuen B
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2019-Treatment Outcome of 4- 7 Years-Old Patients with Cleft Lip and Cleft Palate in Tawanchai Center, Srinagarind Hospital: Trend of Treatment
Chantachume V, Songsung C, Pradubwong S, Chowchuen B
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2019-Improving Social and Life Skills in Children with Cleft Lip and Palate
Chonprai C, Rod-ong D, Maneeganondh S, Jaruensook W, Theeyoung A, Patjanasoontorn N
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2019-Family Care Patterns of Children with Cleft Lip/Palate in Northeast Thailand: A Qualitative Study
Luvira V, Sutummalit M, Pradubwong S, Luvira V, Chowchuen B
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2019-Treatment Outcome of 4- 7 Years-Old Patients with Cleft Lip and Cleft Palate in Tawanchai Center, Srinagarind Hospital: Charge cost
Lekbunyasin O, Chantachume V, Pradubwong S, Chowchuen B
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2019-The interpretation of co-working Artwork with parents of children with cleft lip and palate
Samretdee H, Rod-ong D, Maneeganondh S, Jaruensook W, Patjanasoontorn N
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2018-Urinary System Malformations in Patients with Treacher Collins syndrome: A Systematic Review
Suwannee Wisanuyotin, Patcharee Komvilaisak, Junya Jirapradittha, Manat Panamonta, Ouyporn Panamonta, Khunton Wichajarn
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2018-Gastrointestinal Malformations in Patients with Treacher Collins Syndrome: A Systematic Review
Busara Charoenwat, Piyathida Wongmast, Watuhatai Paibool, Manat Panamonta, Ouyporn Panamonta, Khunton Wichajarn
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2018-Cardiovascular Malformations in Patients with Treacher Collins Syndrome: A Systematic Review
Manat Panamonta, Arnkisa Chaikitpinyo, Yuttapong Wongswadiwat, Paradorn Chan-on, Ouyporn Panamonta, Khunton Wichajarn
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2018-Self-Esteem of Patients with Cleft-Lip Cleft-Palate Attending the Self-Esteem Enhancement Program Camp Activities
Hattakorn Samretdee, Jintana Singkhornard, Daungkaew Rod-ong, Somchit Maneeganondh, Aisrapap Theeyoung, Niramol Patjanasoontorn
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2017-Cardiovascular Malformations in Patients with Oculo-Auriculo-Vertebral Spectrum: A Systematic Review
Manat Panamonta, Arnkisa Chaikitpinyo, Yuttapong Wongswadiwat, Chandavone Soukkaseum, Ouyporn Panamonta, Khunton Wichajarn
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
2017-Birth Prevalence of Goldenhar Syndrome (Severe Oculo-Auriculo-Vertebral Spectrum): A Systematic Review of Prospective Studies
Khunton Wichajarn, Ouyporn Panamonta, Pattara Wiromrat, Pongsatorn Paopongsawan, Arnkisa Chaikitpinyo, Manat Panamonta
วิจัยอื่นๆ (กุมาร สูติ จิตวิทยา รังสี สังคมสงเคราะห์)
1 2 3 12