โสตศอนาสิกแพทย์

นักแก้ไขการได้ยิน

นักแก้ไขการพูด

คู่มือการใช้เครื่องมือปรับแต่งจมูก สำหรับแพทย์ผู้ดูแล

ติดต่อสอบถาม
ห้องตรวจหู คอ จมูก
ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 043366716 , 043366717 และ 0807502874
Line ID : 0859270324
Facebook : TawanchaiCenter