คู่มือการใช้เครื่องมือปรับแต่งจมูก สำหรับแพทย์ผู้ดูแล

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ตะวันฉาย
ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 043363123 , 043363502

– พยาบาลเฉพาะทางเรื่องการให้นม
หอผู้ป่วยหลังคลอด 2ข
โทรศัพท์ : 043363512 , 0897117804

– พยาบาลเฉพาะทางการดูแลก่อนและหลังผ่าตัด
หอผู้ป่วย 3ค
โทรศัพท์ : 043363302 , 043363303

Line ID : 0859270324
Facebook : TawanchaiCenter