ติดต่อพยาบาลเฉพาะทาง

  • พยาบาลประสานงานผู้ป่วยปากแหว่งฯ
  • พยาบาลนมแม่
  • พยาบาลดูแลก่อน-หลังผ่าตัด
  • พยาบาลห้องตรวจศัลยกรรม
    • โทรศัพท์ 043-202000 กด 0 ต่อ 67229

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043-363502 / 098-1414710
LINE: 0981414710
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
E-mail: cleft@kku.ac.th

Contact us:
The Center of Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities, Khon Kaen University under Tawanchai Royal Grant Project (Tawanchai Center)
Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 123, Mittraphap Highway, Muang District, Khon Kaen, Thailand, 40002
Tel: +66 43363502
Office Hour: Monday – Friday 08.30-16.30 (except on public holidays)
E-mail: cleft@kku.ac.th