ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์ตะวันฉาย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08:30-16:30 น.
โทรศัพท์ : 043363502 , 0981414710
Line ID : 0859270324
Facebook : TawanchaiCenter