ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ทันตกรรมประดิษฐ์

คู่มือการใช้เครื่องมือปรับแต่งจมูก สำหรับแพทย์ผู้ดูแล

ติดต่อสอบถาม
– ห้องตรวจทันตกรรมจัดฟัน
ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 16.00 น.
โทรศัพท์ : 043203255 , 0880297040

– ห้องตรวจทันตกรรมสำหรับเด็ก
ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 16.00 น.
โทรศัพท์ : 0876382109

– ห้องตรวจทันตกรรมประดิษฐ์
ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 16.00 น.
โทรศัพท์ : 0944692411

Line ID : 0859270324
Facebook : TawanchaiCenter