นักสังคมสงเคราะห์

ติดต่อสอบถาม
ห้องสังคมสงเคราะห์
ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 043363001 , 043363002 และ 043363003
Line ID : 0859270324
Facebook : TawanchaiCenter