รังสีแพทย์

คู่มือการใช้เครื่องมือปรับแต่งจมูก สำหรับแพทย์ผู้ดูแล

ติดต่อสอบถาม
ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย
ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 043363497
Line ID : 0859270324
Facebook : TawanchaiCenter