ผลงานการวิจัย อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ได้รางวัล 60 Year Outstanding Innovation Award ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก หัวหน้าสาขาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการพระราชทานตะวันฉาย (ศูนย์ตะวันฉาย) และ รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัล 60 Year Outstanding Innovation Award ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากผลงานการวิจัย อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Nasal Creator Device) ใน นิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน Food and Agro Tech 2023 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น