ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิดรับข้อเสนอ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566

หลักเกณฑ์เบื้องต้น
1. เป็นอาจารย์ประจำ บุคลากร หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการดูแล รักษา ผ่าตัด ฟื้นฟูสภาพ และนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า
3. ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus
4. สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 150,000 บาท

ดาวน์โหลดแนวทางการสนับสนุนและแบบฟอร์ม ได้ที่ https://kku.world/muvho

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-43-363-502, 0-43-363-123
E-mail cleft@kku.ac.th