สัมมนาวิชาการ เรื่อง GenoDent: How Lessons From My Past Can Shape Your Successful Future

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาคลินิกบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า หัวข้อ GenoDent: How Lessons From My Past Can Shape Your Successful Future ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้อง CE1 ชั้น 7 ตึกโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโปรแกรม ZOOM

วิทยากร
Professor Agnès Bloch-Zupan
Faculty of Oral Medicine, University of Strasbourg and Institute of Genetics and and Molecular and Cellular Biology, IGBMC, France

Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/92719774172?pwd=UDJnT0NBQjFRUTF0cFNXMFFYVFg2Zz09

Meeting ID: 927 1977 4172
Passcode: 152707