ศูนย์ตะวันฉาย ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และคิดส์ แอคชั่น ฟอร์ คิดส์ นำโดยคุณพนิดา พรหมจรรยา ผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย คุณวิชัย เบญจรงคกุล, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานบริหารมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และคุณทอร์กุน อาส เรกเกสตาด, กรรมการบริหารคิดส์ แอคชั่น ฟอร์ คิดส์ และทีมงาน เข้าเยี่ยมศูนย์ตะวันฉายและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริจาคเพื่อสนับสนุนศูนย์ตะวันฉาย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 50 ราย และโครงการเสริมเกราะป้องกันฟันผุเด็กปฐมวัยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมีทีมศูนย์ตะวันฉาย คือ รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา ประธานกรรมการศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ผศ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล ทันตแพทย์สำหรับเด็ก อ.พญ.ปรารถนา วิทยาไพโรจน์ วิสัญญีแพทย์ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ พยาบาลเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย และคุณสุนทรี น้ำใจทหาร พยาบาลชำนาญการพิเศษเรื่องนมแม่ ร่วมลงนามและต้อนรับ