โครงการการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่ายภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11 (ค่ายตะวันฉาย)