รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านคลินิก (อายุ 40 ปีขึ้นไป) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566

ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย กรรมการบริหารศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านคลินิก (อายุ 40 ปีขึ้นไป) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2566

อ้างอิง https://kku.world/f4w57