สัมมนาวิชาการ เรื่อง Updated Protocol of Tawanchai Multidisciplinary team care for patients with CLP

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาคลินิกบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า หัวข้อ Updated Protocol of Tawanchai Multidisciplinary team care for patients with CLP ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโปรแกรม ZOOM

วิทยากร
นพ.พชร หลงมีวงศ์ อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษา
รศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/98162880543?pwd=ZWxOOTBUT2VSaWkzbDRkWTZLc0xnQT09
Meeting ID: 981 6288 0543
Passcode: 975954