สัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง Genetic and syndrome in patients with CLP

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์คลินิกบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า หัวข้อ Genetic and syndrome in patients with CLP ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโปรแกรม ZOOM

วิทยากร
ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้-5 มีนาคม 2567* ได้ที่ https://kku.world/9rgtt
*Meeting ID และ Passcode โปรแกรม ZOOM จะส่งทาง E-mail ที่ระบุในวันถัดไปที่ปิดรับการลงทะเบียน