สัมมนาวิชาการ เรื่อง Feeding in patients with CLP

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาคลินิกบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า หัวข้อ Feeding in patients with CLP ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภา 2567 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโปรแกรม ZOOM

วิทยากร
รศ.พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูล สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/94332114617?pwd=YzFURmtTU2Jmc3BlQUFRcGU1RDhOZz09
Meeting ID: 943 3211 4617
Passcode: 836348

https://kku-th.zoom.us/j/94332114617?pwd=YzFURmtTU2Jmc3BlQUFRcGU1RDhOZz09

Meeting ID: 943 3211 4617
Passcode: 836348