ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง Orthodontic treatment and skeletal management in patients with CLP

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาคลินิกบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า หัวข้อ Orthodontic treatment and skeletal management in patients with CLP ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโปรแกรม ZOOM

วิทยากร
ทพญ.นันทิชา ธรรมจักรศิลา สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษา
อ.ดร.ทพญ.พุทธธิดา วังศรีมงคล สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/94363853421?pwd=VEYxSEx0OFJKUVlGQnQrdTB3a2pEdz09
Meeting ID: 943 6385 3421
Passcode: 513323