ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในงานประชุม ECPCA Congress 2024 ณ อิตาลี

เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 Mr.Wai Phyo Aung นักศึกษาปริญญาโท สาขาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัยของศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบ oral presentation เรื่อง Left-right matters: laterality of dental anomalies in Thai cleft patients: a 10-year retrospective study งานประชุมวิชาการ The European Cleft Palate Craniofacial Association Congress (ECPCA Congress 2024) เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี